Theorie

Om af te kunnen rijden, zul je eerst je theorie moeten halen. Dit theorie-examen bestaat uit twee onderdelen;
Het examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. Deze vragen worden gesteld aan de hand van beelden van verkeerssituaties, gezien vanuit de positie van de bestuurder. Gevraagd wordt wat men zou doen in elk van deze situaties. Er kan worden gekozen uit “remmen” (er is sprake van een onmiddellijk gevaar), “gas loslaten” (er zou zich een gevaarlijke situatie kunnen voordoen) en “niets”(er is geen sprake van enig gevaar). Van deze 25 vragen moeten er tenminste 13 goed worden beantwoord.
Na de vragen over gevaarherkenning volgen 40 vragen, waarvan de eerste 30 betrekking hebben op wet- en regelgeving en de laatste 10 op verkeersinzicht. Van deze 40 vragen moeten er tenminste 35 goed worden beantwoord. Dit deel van het examen bevat ja/nee vragen, meerkeuzevragen en open vragen.
Beide onderdelen vormen samen één examen; er kan geen examen gedaan worden voor de afzonderlijke onderdelen.
Men is alleen geslaagd als voor beide onderdelen een voldoende is behaald.

Het theoriecertificaat is 1,5  jaar geldig.


Het is mogelijk om theorieles te volgen. Je kunt je inschrijven voor een dagcursus die zal plaatsvinden op een zaterdag. Op deze dag zal de theorie zorgvuldig met je worden doorgenomen en kun je veel oefenen met oefenexamens. De vragen worden vervolgens één voor één met je doorgenomen. Wel moet worden opgemerkt dat alleen een dagcursus niet voldoende is om het theoriecertificaat te behalen. Het is noodzakelijk dat je zelfstudie verricht. Hierbij kun je gebruik maken van een theorieboek, bij mij te verkrijgen.

Voor reservering klik hier http://www.cbr.nl